Werkwijze

In deze opleiding staan het partner ademwerk, diepgaand contact maken en de persoonlijke ontmoeting centraal. Door het intensieve ademwerk worden partners zich bewust van hun eigen basisproblematiek. Elke relatie wordt niet alleen beïnvloed door de wisselwerking tussen beide partners, maar ook vaak onbewust, door de relatie die je met je ouders had. Het wordt duidelijk welke onbewuste processen er bij beiden spelen. Hierdoor zullen ze minder snel eigen beperkingen, waar ze zelf verantwoordelijkheid voor zijn, op de ander projecteren. Gedurende de opleidings-dagen wordt de theorie en praktijk op elkaar afgestemd. Er zal veel geoefend worden door de deelnemers met thema's zoals angst, schuldgevoelens, kwaadheid en waardering, waarbij de adem eveneens een belangrijke rol speelt. Hierdoor ontstaat openheid om werkelijk jezelf te kunnen zijn , niet alleen in de relatie met jezelf, maar ook in de relatie met de ander.